Archive | Novembre 2015

Quina meravella més gran!

En aquest món meravellós hi ha ple de productes per estar meravelloses i deixar meravellats a propis i estranys. Quina meravella més gran hagués estat escriure la parauleta amb totes les vocals adients!

20151023_202141